Bronzeskulpturen

Owls – Uilen – Hiboux – Eulen

 

 

 

 

 

Falcons – Valken – Faucons – Falken

 

 

 

 

Water and grassland birds – Water en weidevogels – Oiseaux d’eau et de prairie – Wasser und Wiesenvögeln

 

 

 

 

Swans – Zwanen – Cygnus – Schwäne

 

 

 

 

Penguins – Pinguïns – Pingouins – Pinguine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mammals – Zoogdieren – Mammifères – Säugetiere
Sea horses – Zeepaardjes – Hippocampus – Seepferde

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren