+

Abu Dhabi Falcon Hospital

In de buurt van Abu Dhabi International Airport, ligt het Abu Dhabi Falcon Hospital, het grootste en meest geavanceerde valkenziekenhuis. Hoogtepunten zijn een valkenmuseum en een faciliteit met vrij vliegende valken. Jaarlijks worden hier een kleine 22.000 valken behandeld, de artsen spreken van een 100 tot 150 behandelingen per dag. Vermits de vogels in gevangenschap leven slijten hun nagels en snavel niet op een natuurlijke manier af. Ook de dagelijkse voeding is niet van die aard dat hun snavel slijt, dus de vogeltjes kunnen zo een 1 tot 2 per per jaar op manicure. Om de manicure voor beide partijen rustig te laten verlopen gaan de diertjes onder narcose.

Je waant je gewoon in een hospitaal als hier in België, valken hebben ook een uniek paspoort en dit moet aan de balie afgegeven worden voor de valk kan plaatsnemen in de wachtzaal. Ondertussen wordt de fiche opgemaakt voor de valk bij de behandelende arts komt, telkens word in verslag gezet welke behandelingen er gebeurd zijn. Wat ook vaak gebeurd bij valken is dat pennen breken of beschadigd raken tijdens de  jacht. Van iedere pen heeft men in het hospitaal een reserve pen voor het gekwetst gedeelte te herstellen zo kan de valk weer perfect vliegen.

 

+

Beurs in Abu Dhabi

Mei 2016, stopte ik de activiteiten van The Early Birds Art Gallery om me gedurende de daarop volgende 5 maanden volledig te kunnen wijden aan de voorbereiding van de beurs in het Midden-Oosten.

Tres Chic

 

 

donderdag 18 augustus | vip-opening (invitations only)
vrijdag 19 augustus | 17-23u
zaterdag 20 augustus | 13-23u
zondag 21 augustus | 13-21u
maandag 22 augustus | 13-21u

Strandlopertjes

Portugal, Algarve 2016

Wat gaat er rond in het hoofd van een kunstenaar/vogelliefhebber, waar is hij nu mee bezig? Welk beeld/vogel gaat er volgen? Vragen waar ik ook niet echt een eenduidig antwoord op kan geven, meestal is het een vogel waar op dat moment het meest mijn aandacht naar toegaat. Zo ben ik nu bezig met een reeks strandlopertjes, een vogel die me   al jaren boeit. Ik denk er al reeds zo lang aan om hem te maken. Onlangs bij de vele strandwandelingen aan de Algarve kwam ik deze vogel meerdere malen tegen en heb ik een aantal mooie plaatjes kunnen schieten. Het begin van iets nieuws …

 

Kunststof als alternatief voor brons?

” België voorjaar 2016″ Dit voorjaar liet de lente op zich wachten en we hadden nauwelijks eerder een moment om tot rust te komen. Niet te warme temperaturen, zo tussen de 16 -21° is voor ons top. En dan nog een land zoeken waar de lente iets vroeger op de agenda staat…dan is Portugal de uitgekozen plek om met wat geluk een mooie start te maken.  Over een paar regendruppeltjes gaan we niet zeuren, het was gewoon een perfecte periode, met kleurende en geurende bloemenvelden. Je komt tot ontdekking dat je reukorgaan onrecht aangedaan wordt in je eigen land.

Kunst – natuur en werk die snijlijnen liggen zeer dicht in mijn leven en dat laatste wil ik daar een beetje er van los krijgen. Dat dit niet zo eenvoudig is kunnen we onder de noemer beroepsmisvorming of gewoon passie voor schoonheid, kunst en natuur thuisbrengen.  MértolaZo zag ik in Mértola een beeldengroep van dieren en vogels, eerste blik van ver dacht ik aan bronzen beelden tot we naderden en zag dat ze uit kunststof vervaardigd waren met een bronzen look. De omvang van de beeldengroep deed me bij voorbaat twijfelen aan de investering in brons voor de regio en het land. Een eenvoudige handoplegging(bronzen beeld voelt meestal kouder aan dan zijn omgeving …heb je geen ring of ander hard materiaal voor nodig) op de huid van een van de beelden bevestigde mijn vermoeden dat de beelden uit kunststof vervaardigd waren.

Van op afstand merkte ik reeds roestige vlekken doorheen de groene huid, typerende plekken voor iets dat fout gaat. Dichtbij waren al gauw barsten en scheurtjes te zien waarlangs de roest zich verspreide. ik heb de beelden dan allemaal afzonderlijk bekeken en er was geen beeld(dier op vogel) die niet onder de roestvlekken zat. Barsten in de poten, vleugels, oren en romp, het is kwestie van tijd dat er effectief beelden loskomen van hun bevestiging en of er delen van de beelden er af vallen. Met deze blog wil ik echter geen afbreuk doen aan de kunstenaar zijn creaties, ik kon het uitgebeelde en de presentatie ten zeerste smaken. Toch mijn hart bloed te weten dat die schoonheid maar voor beperkte duur is,  bij aanvang zal men overwogen hebben om dit in brons te realiseren maar kostprijs zal de beslissende factor geweest zijn waarom men heeft geopteerd voor een goedkope realisatie. Of dit op termijn een beter koop realisatie blijkt meen ik terecht twijfels te uiten. Zie hiervoor bijgevoegde foto’s van de beelden.

 

Heel Nederland de lucht in ook bij Galerie T

Dit weekend is het zover! Heel gevleugeld Nederland de lucht in. Op zes vogelvriendelijke hot spots zijn ze neergestreken, vogels van allerlei pluimage, van Appingedam, via Nieuw Amsterdam , Schokland en Zeist tot in Rotterdam en Middelburg.
Getekend, geschilderd, geëtst, op steen gedrukt, uit steen gehakt, met klei geboetseerd of in brons gegoten, een lust voor oog en hart.
Voor vogelvrienden en vogelgekken, voor kunstliefhebbers ja, voor iedereen! Het voorjaar breekt aan in Nederland Vogelland. 112 kunstenaars laten u meegenieten.
Bezoek deze vogelplekken, een kijker hoeft dit keer niet mee. Alle vogels op armlengte afstand.
Voor een blijvende herinnering schaf de bijzondere kunstvogel gids ‘Hoogvliegers van het Laagland’ aan of een prachtig kunstwerk.
Kijk voor alle informatie op de fraaie vogelsite van Hèlen Daalmeijer: http://www.hoogvliegersvanhetlaagland.nl

Volgende kunstwerken treft u aan bij galerie T te Middelburg

 

 

“Heel Nederland de lucht in”

Museum-Molhmann

Eerbetoon aan de vogel  3 april -3 juli 2016

In het voorjaar van 2016, het hoogseizoen voor vogels, zal de ware vogelaar zijn hart kunnen ophalen. Op diverse vogelvriendelijke hotspots zullen ze neerstrijken, de ‘Hoogvliegers van het Laagland’. En in hun kielzog de zwermen liefhebbers, verleid door zoveel kansen op bijzondere waarnemingen en kijkgenot. Het nieuwste puttertje, de laatste huismus, de ultieme ijsvogel. Hij zal zijn hart kunnen ophalen, maar niet alleen buiten…ook binnen!
Heel Nederland de lucht in is de titel van een landelijke KunstVogelManifestatie die in april 2016 van start zal gaan. Zo’n110 kunstenaars van naam en faam presenteren hun ‘vogelwerken’ landelijk verspreid. Een uitwaaierende Nederlandse ‘kunstbelt’ van Appingedam, via Nieuw Amsterdam, Schokland , Rotterdam, Den Haag en Middelburg met slot Zeist als middelpunt. Een uniek gebeuren. Nog nooit stond de Vogel zo in de Kijker. In schilderijen, grafiek, aquarellen pastel, glas, brons, steen of hout.

It must be summer

It must be summer

Er zijn twee soorten vogelliefhebbers. De vogelaar, die turend door zijn telescoop, zeldzame gasten waarneemt en noteert, die geluiden registreert, die opgewonden wordt bij het zien van de middelste bonte specht, een vlucht regenwulpen of de melodie van de nachtegaal. Hij blijft zijn passie trouw tot in de dood. Hij of zij staat vroeg op en hoort alles. Nico de Haan is een groot voorbeeld en daarmee de ambassadeur van de vogelbescherming. Maar ook in koninklijke kringen zijn ze te vinden, vooraanstaande vogellaars als Pieter van Vollenhove. En wat te denken van de Baardmannetjes Nico de Haan en Hans Dorresteijn van omroep MAX, die bij dag en ontij rondzwerven in ondoordringbare natuurgebieden?

Een ander soort vogelliefhebber/ kunstminnaar, kijkt – ook! – naar de kunstzinnige verbeelding van vogels. Deze vogelvriend staat niet in de ochtend voor dag en dauw op om vogels in levenden lijve te zien en te horen. Het gaat hem of haar niet om afbeeldingen van vogels, zoals je die in vogelgidsen aantreft, maar om ver-beeldingen naar de werkelijkheid, met een eigen handschrift, een stylering, een hoogstpersoonlijke touch. De grote vogeltekenaar en schilder Henk Slijper tekende en schilderde heel anders in zijn vrije werk dan in het werk wat hij voor de vogelgidsen maakte. De vogelkijker- in- de- kunst mag de beleving van de kunstenaar mee-ervaren, de kunstenaar die probeert het wezen van die vogel te vangen in verf, inkt, brons, klei of glas. Met een typerende houding , de reflectie van het licht op veren, de blik. Een portret van de vogel als individu.

Wulp vleugels open

Wulp vleugels open

 

In de literatuur kom je vaak vogels tegen. Schrijvers als Midas Dekkers, Hans Dorrestijn, Maarten ’t Hart, Koos van Zomeren, Simon Vestdijk en Kees Moeliker weten er raad mee. In het gedicht ‘the Raven’ van Edgar Allen Poe wordt de raaf het hoofdonderwerp. Om bij de raaf te blijven; Georg Trakl schreef een indringend gedicht ‘Die Raben’. Han van Hagen, één van de initiatiefnemers van deze manifestatie maakte naar aanleiding van dit gedicht een cassette met 4 etsen van raven. En ook uit de muziek is de vogel natuurlijk niet weg te denken. In klassieke muziek klinkt de vogel door bij Jannequin, Rameau, Mozart, Schubert en Messiaen en tal van anderen. Vogels spreken tot de verbeelding.

Zoals Ellen ten Damme zich laat zich begeleiden door haar ekster Arie, heeft menigeen in zijn of haar jeugd een kauwtje op de schouder gehad of een jonge vogel met een spuitje eten gevoerd om hem te redden. En wat is nou een heks zonder kraai? Het gesjilp van een mus is een must voor het goede leven. Vogels symboliseren de ultieme vrijheid en verlangen naar het onbestemde, naar verre oorden, de horizon voorbij. Over vogels raak je nooit uitgepraat. Op vogels raak je nooit uitgekeken. Een wereld zonder vogels is ondenkbaar. Daarom steunt Vogelbescherming Nederland deze landelijke tentoonstelling.

“Heel Nederland de lucht in” Museum Schokland

 

Museum Schokland, Schokland: 9 april t/m 19 juni 2016

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.  Meer informatie: www.museumschokland.nl

schokland

Bronzen beeld van Waterral

Tijdens onze veelvuldige wandelingen langs vooral Nederlandse wateren konden we enkele keren een waterral spotten. Als liefhebber van hout met enige levensverhaal vond ik een geschikt stuk hout tussen mijn verzameling hout dat nadien perfect in brons is gerealiseerd. Waterrallen komen in bijna heel Europa het hele jaar voor. De vogel leeft verborgen aan oevers en dichtbegroeide rietmoerassen. Het verenkleed is kastanjebruine aan de bovenzijde met zwarte strepen en een blauwgrijze onderzijde met gestreepte flanken en een witte onderstaart.

 

Bronzen waterral van Mark Dedrie. De Latijnse naam is Rallus aquaticus

Nieuwe beelden winterkoning

Winterkoning 1 - 2

Het winterkoninkje is een kleine gedrongen zandbruin vogeltje en zeer herkenbaarder door zijn staart die haaks op zijn rug staat.De winterkoninkje heeft zich aangepast aan zowel bosrijke als open gebieden. Hij broedt in parken en tuinen, nestellen doet hij voornamelijk in heggen, braamstruiken of dichte vegetaties bij water. De winterkoning is in Nederland en België een van de meest algemene vogelsoorten. Waar eten is zijn er vogels, onze tuin is zeer toegankelijk en geliefd door diverse soorten vogels. Zoals bij vele van de vogels die ik maak is hij geplaatst op en weidepaal die ik kan aanpassen naar kleinere afmetingen voor presentatie op een meubel.